El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

 

AGRO-MASSOT, és una empresa familiar de Torre-serona (Lleida) amb més de 50 anys d'història, dedicada a l’explotació fructícola i ramadera.

En els anys 50 el nostre padrí en Joan Massot i Pifarré, ja es va iniciar en el negoci de la fruita (pomes i peres) i del bestiar amb una gran diversitat d’animals (porcs, conills, gallines, vedells…) que eren alimentats amb els cereals que ell mateix cultivava. En aquells temps tant la fruita com els bestiar eren portats a vendre a la plaça.

L'any 1971 es concedeix el títol de "Finca Modelo" per la Diputació Provincial i la Fira Agrícola de Sant Miquel de Lleida.

A finals de l’any 70 quan el seu fill agafa el relleu de l’explotació s’intenta especialitzar molt més en un tipus de cultiu i en una espècie de bestiar: la vedella.

La tercera generació familiar que dirigeix l'empresa Agro-massot, S.A., continua amb els mateixos objectius inicials d'especialització i de màxima qualitat i garantia dels seus productes: la vedella i la fruita dolça.

Així doncs l’any 1996 a Agro-Massot, S.A. se’ns concedeix el distintiu de la Q de qualitat per la producció de carn de vedella sota la marca BONA VEDELLA DEL MASSOT, que atorga la Generalitat de Catalunya a aquells productes alimentaris de qualitat diferenciada d’acord amb un reglament específic.

És també durant l’any 1996, quan ens iniciem amb la producció integrada en la fruita de pinyol i llavor; és un sistema agrícola de producció amb mètodes que respecten la salut humana i el medi ambient amb els objectius d'obtenir productes d'alta qualitat, minimitzar l'ús de productes agroquímics, optimitzar els mètodes de producció, i disminuir els residus.

I per últim, és també el 23 d’abril de 1996 quan la fàbrica de pinsos compostos per alimentació animal, queda inscrita en el registre d’Indústries Agràries per tal de poder comercialitzar el pinso fabricat per als vedells.

Els objectius principals de l’empresa Agro-Massot, S.A., són:
la producció de carn de vedella, pinso i fruita dolça de qualitat, vetllant per la seguretat alimentària, el benestar dels animals i el respecte pel medi ambient. 

 

 

 

 

C/ Afores, SN 25131 TORRE-SERONA (Lleida) Tel. 973 751694 Fax 973 751694 massot@agromassot.com

| © 2010 MASSOT | avís legal |