Condicions Generals

Condicions generals de www.vedellamassot.cat

Objecte

Aquestes condicions generals regulen l’adquisició dels productes oferts en el lloc web www.agromassot.com/www.vedellamassot.cat, de què és titular Joan Carles Massot (en endavant, AGROMASSOT).

L’adquisició de qualsevol dels productes comporta l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions generals que s’indiquen, sense perjudici de l’acceptació de les condicions particulars que puguin ser aplicables a l’adquirir determinats productes.

Aquestes condicions generals poden ser modificades sense notificació prèvia, per tant, és recomanable llegir amb atenció el contingut abans de procedir a l’adquisició de qualsevol dels productes oferts.

 1. Identificació

AGROMASSOT, en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informa que:

 • La seva denominació social és: AGROMASSOT S.A.
 • El seu nom comercial és: VEDELLAMASSOT.
 • El seu CIF és: A-25200866.
 • El seu domicili social està a: C/ Afores s/n, 25131 Torreserona, Cataluna, Spain
 1. Comunicacions

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

 • Tel: 973 75 16 94
 • Correu electrònic: agromassot@agromassot.cat

 

 • Adreça postal: C/ Afores s/n, 25131 Torreserona, Cataluna, Spain

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i AGROMASSOT es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

 

 1. Productes

Els productes oferts, juntament amb les característiques principals dels mateixos i el seu preu pantalla.

AGROMASSOT es reserva el dret de decidir, en cada moment, els productes i / o serveis que s’ofereixen als clients. D’aquesta manera, AGROMASSOT podrà, en qualsevol moment, afegir nous productes i / o serveis als oferts actualment. Així mateix AGROMASSOT es reserva el dret a retirar o deixar d’oferir, en qualsevol moment, i sense previ avís, qualsevol dels productes oferts.

Un cop dins de www.vedellamassot.cat, i per accedir a la contractació dels diferents productes, l’Usuari haurà de seguir totes les instruccions indicades en el procés de compra, la qual cosa suposarà la lectura i acceptació de totes les condicions generals i particulars fixades en www.vedellamassot.cat.

 1. Disponibilitat i Substitucions

Productes

AGROMASSOT pretén garantir la disponibilitat de tots els productes que estan publicitats a través de www.vedellamassot.cat. No obstant, en el cas que qualsevol producte sol·licitat no estigués disponible o si el mateix s’hagués esgotat, s’informarà el client indicant-ho en l’espai de presentació de el mateix producte instantàniament, habilitant les existències el més aviat possible.

Si no està disponible el producte, i havent estat informat d’això al consumidor, AGROMASSOT podrà subministrar un producte de similars característiques sense augment de preu, en aquest cas, el consumidor podrà acceptar-lo o rebutjar exercint el seu dret de desistiment i resolució de el contracte.

En cas de no disponibilitat de la totalitat o part de la comanda, i el rebuig dels productes de substitució pel client, el reemborsament prèviament abonat, s’efectuarà utilitzant el mateix sistema utilitzat en la compra.

Si AGROMASSOT es retardés injustificadament a la devolució de

 1. Procés de compra i/o contractació

Per realitzar qualsevol compra a www.vedellamassot.cat, cal que el client sigui major d’edat.

Els passos a seguir per realitzar la compra són:

 1. Un cop dins de la pàgina d’inici del web, seleccionem directament el producte/productes del llistat que apareixen en portada o accedint a la pestanya de botiga del menú principal.
 2. Seleccionem la quantitat i afegim el producte/s a ​​la cistella.
 3. Un cop totalitzats i dipositats tots els productes a adquirir a la cistella es calcularan les despeses d’enviament, si la comanda en té, i actualitzarem la cistella. Llavors clicarem Finalitzar la compra.
 4. Omplirem les dades de facturació i la resta de dades que ens demani el sistema, com l’adreça d’enviament. També es podrà crear un compte de client.
 5. Triarem el mètode de pagament i haurem d’acceptar obligatòriament les “condicions generals de contractació” i “Política de Privadesa” .
 6. Apareixen els detalls de la comanda per confirmar.
 7. La web ens redirigirà a la plataforma pròpia del banc per tal d’efectuar el pagament.
 8. Un cop finalitzat el pagament es suggerirà al client que imprimeixi o guardi en el sistema una còpia de la comanda.
 9. AGROMASSOT enviarà per correu electrònic el comprovant de la comanda finalitzada.
 10. Facturació

AGROMASSOT inclourà la factura de la comanda dins del propi enviament.

 

 1. Lliurament

 

Productes

La comanda serà lliurada a l’adreça indicada pel client en el moment de la contractació segons la modalitat elegida.

En una primera fase de funcionament de la botiga de www.vedellamassot, i fins que no s’anunciï cap canvi, l’ambit de lliurament de les comandes serà exclusivament Lleida ciutat i tots els municipis de les comarques limítrofes amb Lleida (Segrià, Noguera, Les Garrigues, l’Urgell, El Pla d’Urgell).

 

Formes i terminis de lliurament

Els lliuraments es duran a terme pels vehicles refrigerats propis de l’empresa i aniran a càrrec del seu personal.

El termini màxim de lliurament serà 2-3 dies

(Temps màxims de lliurament, podent ser menors als indicats, o superiors en cas de causa major).

El client també podrà desplaçar.se a la botiga per a recollir la comanda i el temps màxim per a recollir-la serà també de 2-3 dies.

 

 

 1. Preus, despesa i impostos

 

Els preus dels productes que es a www.vedellamassot.cat vindran expressats en Euros llevat que s’expressi el contrari i estaran garantits durant el temps de validesa dels mateixos, excepte error d’impressió i sigui quina sigui la destinació de la comanda.

 

Productes

Els preus finals de tots els productes, (i si és el cas, els preus finals per unitat de mesura, quan sigui obligatori) al costat de les seves característiques, les ofertes, descomptes, etc., es reflecteixen en cadascun dels articles que apareixen en el catàleg de www.vedellamassot.cat

 • Els productes tenen l’IVA inclòs.
 • El tipus d’IVA és de l’10%.

 

Despeses d’enviament: Les despeses d’enviament seran a càrrec del client a excepció que es compleixen una sèries de condicions detallades en el moment d’efectuar la comanda o si en el moment de fer la comanda es troba vigent alguna promoció que haurà d’indicar clarament que no hi ha despeses d’enviament.

 

Per a les comandes recollides pel client en el propi establiment no es carregaran despeses d’enviament.

 

Els preus dels productes poden variar en qualsevol moment. En aquest cas, el preu a aplicar serà el vigent en la data de realització de la comanda. De qualsevol manera, el cost final serà comunicat a client en el procés de compra electrònica abans que aquest formalitzi la seva acceptació.

 

 1. Formes de pagament

 

El pagament serà per targeta de crèdit o dèbit

Pot realitzar el pagament de manera immediata a través de la passarel·la de pagament segur SSL del nostre Banc. Si fos necessari realitzar qualsevol devolució o cancel·lació de la comanda, l’import es reemborsarà a través de la mateixa targeta de pagament. Les dades tant personals com bancaris seran protegits amb totes les mesures de seguretat establertes per la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999 i el seu Reglament de Desenvolupament amb total confidencialitat.

Despeses o comissions que li pogués carregar a el client seu banc seran satisfetes pel propi client.

 

9.Política de devolucions i desistiment

 

 

Desistiment

Segons estableix la normativa, el consumidor i usuari tindrà dret a DESISTIR de el contracte durant un període màxim de 14 dies naturals sense necessitat d’indicar el motiu i sense incórrer en cap cost, excepte els previstos a l’art. 107.2 i 108 de l’RD1 / 2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text referit de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Aquest dret de desistiment no és aplicable entre d’altres a:

 • Subministrament de béns precintats que no poden ser retornats per raons de salut o higiene.

Productes

El client disposarà d’un termini màxim d’1 dia naturals des del dia de la recepció de el bé o producte sol·licitat per informar a AGROMASSOT sobre el seu desig de desistir del contracte.

El desistiment implica que AGROMASSOT procedirà a la devolució de l’import ja abonat pel client en un termini màxim de 14 dies naturals, seguint el mateix procediment escollit pel client per al seu abonament (sempre que el producte adquirit no estigui dins de les excepcions indicades anteriorment).

Durant aquest període, el consumidor ha de comunicar a l’empresari la seva decisió de desistir del contracte posant-se en contacte amb AGROMASSOT via email i indicant els motius del desistiment.

AGROMASSOT comunicarà al consumidor, per la mateixa via i en suport durador un justificant de recepció de l’esmentat desistiment.

Per procedir a la devolució d’un producte és imprescindible que el mateix es trobi en perfecte estat i amb el seu corresponent embolcall original, amb tots els seus accessoris i sense haver estat utilitzat.

Un cop rebem la seva sol·licitud ens posarem en contacte amb el client per indicar-li els detalls de la devolució.

El client suportarà els costos del desistiment.

 

Devolució

Si per qualsevol causa la comanda no arriba en les condicions adequades, el client tindrà l’opció de tornar-la o canviar-la sense cap cost.

El client disposarà d’un dia per comunicar a AGROMASSOT qualsevol problema amb la seva comanda i el desig de devolució o canvi. Aquesta comunicació serà via email i indicant els motius de devolució/canvi.

Un cop rebem la seva sol·licitud ens posarem en contacte amb el client per indicar-li els detalls de la devolució/canvi.

Un cop AGROMASSOT hagi comprovat el problema denunciat pel client i l’accepti procedirà a reemborsar l’import de la comanda pel mateix mètode que es va dur a terme.

AGROMASSOT suportarà els costos de la devolució.